ترجمه اختصاصی مانگا دکتر استون

دسته بندی: مانگا,
261

 ترجمه اختصاصی مانگا دکتر استون

چپتر سوم اضافه شد!

عنوان: Dr. Stone
نویسنده: ریچیرو ایناگاکی 
مترجم: سینا پیامی و Nailbiter
گرافیست: امیر جمشیدی
تعداد جلد: درحال انتشار
وضعیت: درحال ترجمه

ادامه مطلب
Admin

ترجمه اختصاصی Eden's Zero Vol.1

دسته بندی: مانگا,
237

ترجمه اختصاصی Eden's Zero Vol.1

تا چپتر چهارم ترجمه شد. Vol.1

نام اثر: Eden's Zero 

ناشر: Kodansha 

نویسنده: هیرو ماشیما 

طراح: هیرو ماشیما

مترجم: امیرحسین رضایی 

گرافیست: امیرحسین جمشیدی

تعداد جلد: UN

وضعیت: ولوم اول ترجمه شد (4چپتر)

سال انتشار: 2018

ادامه مطلب
Jimi Amir

ترجمه اختصاصی مانگای Chainsaw Man

دسته بندی: مانگا,
806

ترجمه اختصاصی مانگای Chainsaw Man

تا چپتر سوم قرارگرفت.

نام اثر: Chain saw Man 

ناشر: Shuesisha

نویسنده: تاتسوکی فوجی مونو

طراح: تاتسوکی فوجی مونو

مترجم: امیرحسین جمشیدی 

گرافیست: امیرحسین جمشیدی

تعداد جلد: UN

وضعیت: درحال ترجمه 

سال انتشار: 2018

ادامه مطلب