ترجمه اختصاصی ویچر خاطرات رو به زوال

جلد چهارم (آخر) اضافه شد!

نام اثر: Witcher fading memories 

ناشر: دارک هورس

نویسنده: بارتوز استابور

طراح: عمد میر

مترجم: مهدی یکتا 

گرافیست: امیرحسین جمشیدی

تعداد جلد: 4

وضعیت: درحال ترجمه 

سال انتشار: 2021

ادامه مطلب