ترجمه اختصاصی کامیک حکایات پریان

دسته بندی: Vertigo,
758

ترجمه اختصاصی کامیک حکایات پریان

جلد پنجم(آخر) اضافه شد!

نام کامیک: Fables 

ناشر: Vertigo 

نویسنده: بیل ویلینگهام 

طراح: لن مدینا 

مترجم: محمدح. صمدیه 

گرافیست: امیرحسین جمشیدی

تعداد جلد: 150

وضعیت: درحال ترجمه 

سال انتشار: 2002-2015

 

ادامه مطلب
Admin

ترجمه اختصاصی کامیک بکش یا کشته شو

دسته بندی: Vertigo, Image,
309

ترجمه اختصاصی کامیک بکش یا کشته شو

نام کامیک: Kill Or Be Killed 

نویسنده: اد بروبیکر

طراح: شان فیلیپس

مترجم: مرتضی دهقان

گرافیست: امیر جمشیدی

تعداد جلد: 20

سال انتشار: 2016

ادامه مطلب
Admin

ترجمه اختصاصی کامیک عشق شیرینی

دسته بندی: Vertigo,
732

ترجمه اختصاصی کامیک عشق شیرینی

جلد پنچم اضافه شد!

عنوان: Sweet Tooth
نویسنده و طراح: جف لمیر
مترجم: ابوالفضل حبشی
گرافیست: امیر جمشیدی
تعداد جلد: ۴۰ شماره
وضعیت: درحال ترجمه

ادامه مطلب
Admin