ترجمه اختصاصی کامیک چیزی در حال کشتن بچه‌هاست

جلد پنجم اضافه شد!

نام کامیک: Something Is Killing The Children

نویسنده: جیمز تاینیون 

طراح: ورتا دلدیررا

مترجم: سانان لطیفی

گرافیست: امیر جمشیدی 

تعداد جلد: UN

وضعیت: درحال ترجمه

سال انتشار: 2020

ادامه مطلب